Τρίτη 21 Μαΐου 2024

 

 

Η εμπειρία μας στο Tamerkosken Lukio


    Η υπ’ αριθμ. 2022-1-EL01-KA120-SCH-000110213 Διαπίστευση ERASMUS+ απονεμήθηκε στο 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης και ως εκ τούτου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ121 που υλοποιείται το τρέχον σχολικό έτος πραγματοποιήθηκαν 4 ατομικές κινητικότητες Job Shadowing στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

    Το πρόγραμμα ERASMUS+ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο γιατί έδωσε  τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς ορίζοντες, να προβληματιστούν στο αντικείμενο της καθημερινής δουλειάς τους, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων. Κι αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη ζωντανή, επιτόπια παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε άλλες χώρες.


Το σχολείο

    Στη Φινλανδία η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 12ετής  (7 έως 18 ετών). Τα φινλανδόπουλα ξεκινούν το σχολείο στα εφτά τους χρόνια,  έχοντας παρακολουθήσει ένα χρόνο Νηπιαγωγείο. Οι ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίως είναι 20 για τις πρώτες τάξεις και 30 για το Γυμνάσιο, ενώ μαθητές λαμβάνουν και  δωρεάν γεύμα.

    Ο ρόλος του κράτους στα σχολικά βιβλία περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο. Τα σχολεία κάθε περιοχής αποφασίζουν  για τα βιβλία που θα χρησιμοποιήσουν. Όλα τα βιβλία παρέχονται σε ψηφιοποιημένη μορφή στον κάθε μαθητή και ταυτόχρονα του παρέχεται δωρεάν φορητός υπολογιστής που περιέχει συνδέσμους προς όλα τα απαραίτητα διαδραστικά εγχειρίδια. 

    Στόχος της βασικής εκπαίδευσης είναι να υποστηρίξει την απόκτηση γνώσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω εκπαίδευση, αλλά κυρίως να αναπτύξει την προσωπικότητα των μαθητών και να καλλιεργήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων. Πολύ σημαντικές μεταξύ αυτών είναι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και πάνω σ΄ αυτές είναι δομημένη η εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης καλλιεργούνται σε πολύ υψηλό βαθμό οι ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες απαντώνται παντού στη στοχοθεσία όλων των μαθημάτων. Το well being διδάσκεται από το Δημοτικό ως και το Λύκειο (“Health Education”) και η επίδρασή του είναι εμφανής στη φιλοσοφία όλων, από τη συμπεριφορά των παιδιών όταν φτάνουν στο Λύκειο (δεν υπάρχουν εφημερεύοντες στα διαλείμματα, «δε χρειάζονται σε αυτή την ηλικία») ως τη διακόσμηση και τη λειτουργικότητα των χώρων (καναπέδες, σκαμπό, πουφ, τραπέζια εργασίας και «κουτιά απομόνωσης» σε μεγάλο αριθμό και διάσπαρτα σε όλο το σχολείο.

    Το σχολείο που μας φιλοξένησε, το Tamerkosken Lukio, ήταν ένα vocational (τεχνικό) Λύκειο με 55 εκπαιδευτικούς και 870 παιδιά, το ένα τρίτο των οποίων είχε επιλέξει κατεύθυνση σχετική με την τέχνη. (visual arts). Ένα σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία αφού οι κάτοικοι του Tampere έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, όπου λειτουργεί δημοτική βιβλιοθήκη και γίνονται δωρεάν μαθήματα για ενήλικες σχετικα με μεγάλο εύρος θεμάτων.

 

Ο μαθητής/η μαθήτρια στο φινλανδικό σχολείο

    Οι μαθητές των φινλανδικών σχολείων, δεν χαρακτηρίζονται από άγχος και κούραση, ούτε από (συχνά) την ανάγκη εκτόνωσης του έλληνα μαθητή, διότι το σχολείο καλύπτει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η μελέτη στη σχολική μονάδα είναι αρκετή και το απόγευμά τους είναι ελεύθερο.  Κατά  τη διάρκεια της διδακτικής ώρας ο μαθητής επιλύει τις ασκήσεις που του υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός στον προσωπικό του φορητό υπολογιστή  και ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός βλέπει στη δίκη του οθόνη τη πρόοδο του κάθε μαθητή του και την ανάγκη του για επέμβαση και ανατροφοδότηση. Με ένα κλικ η προτεινόμενη λύση του βιβλίου ή/και αυτή που ενδεχομένως έχει προσθέσει ο/η εκπαιδευτικός είναι πλέον ορατή στα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει ένα διαδικτυακό σύστημα και μια άρτια πλατφόρμα όπου εμφανίζονται οι ασκήσεις που λύνει ο κάθε μαθητής και η  συνολική του εικόνα είτε ως προς τα αντικείμενα είτε ως προς τις απουσίες του.  Υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα ίδια για όλους και μάθημα επιλογής για εμβάθυνση για παράδειγμα προχωρημένα μαθηματικά ή χημεία . Στα προχωρημένα μαθήματα το επίπεδο είναι εξαιρετικό υψηλό και το  αναλυτικό πρόγραμμα τους εισάγει σε έννοιες που στο ελληνικό σύστημα εμφανίζονται στο πανεπιστήμιο. 

    Στα μαθήματα της χημείας η ώρα που έχει διάρκεια 90 λεπτά, αρχίζει με μια μικρή σε διάρκεια θεωρητική προσέγγιση της νέας γνώσης με τη βοήθεια προτζέκτορα και διαδραστικού πίνακα , συνεχίζει με παραδείγματα ασκήσεων από τον καθηγητή και στη συνέχεια οι μαθητές επιλύουν τις ασκήσεις που τους  ζητούνται διαδικτυακά, μέσα στο περιβάλλον του ηλ. βιβλίου. Επικρατεί απόλυτη ησυχία και όλοι είναι συγκεντρωμένοι στην εργασία τους. Ο/η εκπαιδευτικός  παρακολουθεί στην οθόνη του τη πορεία των μαθητών και δίνει βοήθεια στους μαθητές που δυσκολεύονται στο θρανίο τους. Η έννοια φροντιστήριο είναι κάτι άγνωστο γι΄ αυτούς.  

    Στα Μαθηματικά η ώρα διαρκεί 75’ και η πορεία του μαθήματος είναι ανάλογη. Τα επιπλέον λογισμικά που απαιτούνται για τη συγγραφή του μαθηματικού κειμένου, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. είναι αγορασμένα (αν δεν είναι δωρεάν) για κάθε παιδί και συνεργάζονται αρμονικά α) με τις διάφορες πλατφόρμες (ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ποια θα χρησιμοποιήσει) και β) με το ηλεκτρονικό βιβλίο.  

    Στο μάθημα των αγγλικών, διάρκειας 90 λεπτών, η κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου από τον διαδραστικό πίνακα, και οι απαντησεις στις αντίστοιχες ασκήσεις δίνονται απο λαπτοπ του κάθε μαθητή. Επίσης χρησιμοποιούνται εφαρμογές που εχουν κατεβασει στο κινητό τους τηλέφωνο για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά  κουίζ, χωρισμένοι σε ομάδες,   αφού σκανάρουν το barcode που τους δίνει ο καθηγητής στον διαδραστικό πίνακα, όπου βλέπουν και τη βαθμολογία της κάθε ομάδας.  

    Στο μάθημα της Ιστορίας, διάρκειας 90 λεπτών, ο/η καθηγητής/ καθηγήτρια κάνει μια σύντομη σχετικά διάλεξη και στη συνέχεια αναθέτει γραπτή εργασία στους μαθητές (ανά ομάδες ή ατομικά), τα ζητούμενα της οποίας αναγράφονται αναλυτικά και προβάλλονται σε έναν προτζέκτορα. Οι μαθητές αξιοποιούν το ψηφιακό βιβλίο και άλλες πηγές που τους δίνονται. Ο/η καθηγητής/τρια παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας από τον δικό του/της υπολογιστή και παρεμβαίνει βοηθώντας τα παιδιά που κρίνει ότι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Επίσης οι μαθητές δημιουργούν παρουσιάσεις που τις προβάλλουν και τις σχολιάζουν ενώπιον της τάξης, ενώ εφαρμόζεται και η παιχνιδοποίηση (π.χ. kahoot). Παρόλο που τα παιδιά μπορούν να σηκώνονται, να τρώνε, να πίνουν ή και να κοιτάζουν το κινητό τους τηλέφωνο ενόσω κάνουν την εργασία τους, ο/η καθηγητής/τρια δεν χρειάζεται να κάνει παρατηρήσεις, καθώς δεν δημιουργείται αναστάτωση στην τάξη ούτε υπάρχει φασαρία. 

    Αν κάποιος υπολογιστής χαλάσει, ο/η εκπαιδευτικός της τάξης απευθύνεται άμεσα σε εκπαιδευτικό του σχολείου για να επιληφθεί της αντικατάστασης του λάπτοπ και ο/η μαθητής/τρια (βάζοντας τους κωδικούς του στο νέο λάπτοπ) συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Είμασταν μάρτυρες αυτής της διαδικασίας δύο φορές μέσα στην εβδομάδα, όταν η κ. Terhi P. (μαθηματικός) αντικατέστησε το λάπτοπ και επέστρεψε στο μάθημά της σε 5’. Μία φορά την εβδομάδα επισκέπτεται το σχολείο τεχνικός για να παραλάβει/επιστρέψει τα λάπτοπ που αστόχησαν. Σημειωτέον ότι δεν πρόκειται για λαπτοπ “state of the art”, παρά για 13/14 ιντσών, προηγούμενης γενιάς HP, Lenovo κ.ά., ικανά όμως να τρέχουν τα απαιτούμενα λογισμικά. 

    Στις Α, Β και Γ τάξεις του λυκείου που επισκεφτήκαμε υπάρχει μεγάλο διάλειμμα, ανάμεσα στα μαθήματα για φαγητό στην τραπεζαρία. Όλοι οι μαθητές και καθηγητές έχουν πρόσβαση δωρεάν και σερβίρεται μόνο ένα είδος φαγητού με ποικιλία από σαλάτες.

    Για να πάρουν το απολυτήριο Λυκείου πρέπει να συγκεντρώσουν μέχρι 150 διδακτικές μονάδες ( IELTS) σε 3 ή και σε 4 χρόνια αν δεν μπορούν σε 3.  

    Οι εκπαιδευτικές περίοδοι μέσα στο σχολικό έτος (αρχές Αυγούστου έως τέλη Μαΐου) είναι 5, διάρκειας 6 εβδομάδων η καθεμιά. Τα παιδιά δηλώνουν συμμετοχή σε όσα μαθήματα αντέχουν, σε καθεμιά από αυτές τις περιόδους και διαμορφώνουν ανάλογα το πρόγραμμά τους (αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα μαθήματα ξεκινούν μετά τις 9 π.μ). Οι θέσεις για τα τμήματα κάθε μαθήματος συμπληρώνονται γρήγορα, ως 28 σε κάθε τμήμα (+ 2 αν το απαιτήσει ο/η σύμβουλος καριέρας του σχολείου). Αυτό γίνεται στην αρχή κάθε περιόδου, σε μια διαδικασία που η μαθήτρια-ξεναγός μας χαριτολογώντας ονόμασε “hunger games”. Όταν βγει το ατομικό τους πρόγραμμα (πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου) τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αλλαγές εντός δύο εβδομάδων. Αν αποτύχουν σε κάποιο μάθημα, έχουν όχι μία, αλλά μέχρι και τέσσερις ευκαιρίες να το ξανα δηλώσουν και να το περάσουν μέσα στο ίδιο σχολικό έτος. Απλά η επόμενη περίοδος (6 εβδομάδων) θα είναι πιο φορτωμένη. Αυτή η ευελιξία είναι ο πυρήνας «εφαρμοσμένης διαφοροποίησης και συμπερίληψης» στο Φινλανδικό σχολείο, που σε συνδυασμό με το περιεχόμενο και τον τρόπο της διδασκαλίας έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Στη Φινλανδία, το μότο “No child left behind” δεν είναι αμερικάνικο ανέκδοτο, αλλά μια θαυμάσια πραγματικότητα.

Προσφέρεται επίσης ενισχυτική διδασκαλία και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό μέσα στο σχολείο. Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ των αποκαλούμενων καλών και κακών μαθητών είναι εξαιρετικά μικρό και όλοι οι μαθητές καταφέρνουν να αποφοιτήσουν.

    Τα παιδιά βιώνουν μια αίσθηση ελευθερίας μέσα στην τάξη. Τα περισσότερα  ασχολούνται με το τρέχον μάθημα. Άλλα, λόγω απουσιών, με προηγούμενη παράγραφο και τις ασκήσεις της. Κάποια με άλλο μάθημα ή, για διάλειμμα, με σκάκι, πασιέντζα. Είδαμε επίσης την οθόνη του λάπτοπ να προβάλλει (μέσω του κινητού) Gossip girl (!), ή να λειτουργεί μέσω της κάμερας ως καθρέφτης για ένα γρήγορο «φρεσκάρισμα» του κραγιόν. Στις μικρότερες τάξεις τέτοια «φάουλ» είναι πιο συχνά, τα πιο ώριμα παιδιά αποσπώνται λιγότερο. Η προσέλευσή των μαθητών στην τάξη είναι έγκαιρη και οι αργοπορημένοι εισέρχονται αθόρυβα χωρίς να διακόπτεται η εξέλιξη του  μαθήματος. Ο/η εκπαιδευτικός δεν μαλώνει, δεν ασχολείται. Γίνονται υπεύθυνα, αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνα άτομα. Το σχολείο έχει χώρους με όργανα γυμναστικής και ένα μικρό κλειστό γήπεδο μπάσκετ (με πλήρη αποδυτήρια), ωστόσο για τη Γυμναστική, μπορεί να χρειαστεί να πάρουν το τραμ για το Δημοτικό γυμναστήριο. Εκεί θα τους περιμένει ο εκπαιδευτικός της Φ.Α. για μάθημα και στη συνέχεια  επιστρέφουν μόνα τους στο σχολείο. Οι όποιες μετακινήσεις (π.χ. παρακολούθηση θεατρικής παράστασης) γίνονται με ευθύνη των μαθητών/τριών, χωρίς τη συνοδεία εκπαιδευτικού και χωρίς συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων των κηδεμόνων, με όποιο μέσο επιλέξουν τα παιδιά. Οι πόρτες του σχολείου είναι πάντα ανοιχτές.


Με λίγα λόγια το φινλανδικό σχολείο που είδαμε είναι:

    •    ένα ζωντανό σχολείο με μαθητές που ένιωθαν άνετα σ’ αυτό,

    •    με χώρους αναψυχής και ελεύθερου χρόνου,

    •    με ευρύχωρη τραπεζαρία, φωτεινή  με ωραία χρώματα

    •    με βιβλιοθήκη και χώρους εργασίας

    •    χωρίς τον ήχο του κουδουνιού

 •    με τάξεις ευρύχωρες, με σύγχρονους ατομικούς υπολογιστές και διαδραστικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας

    •    με εργαστήρια θετικών επιστημών και παρασκευαστήρια που διαθέτουν συσκευές που θα ζήλευε ένα πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα

    •  με αίθουσες καλλιτεχνικών όπου το ελεύθερο σχέδιο γίνεται με ζωντανά  μοντέλα, και όλα  τα απαραίτητα υλικά παρέχονται δωρεάν

  • με εργαστήρια κεραμικής, σχεδιασμού ρούχων, ραπτικής και  πλήρως εξοπλισμένο στούντιο φωτογραφίας με  όλα  τα απαραίτητα υλικα.

    •    με  γυμναστήρια που διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό

    •    με τουαλέτες δίπλα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας

    •    με νεροχύτες μέσα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας

 
    Η καθαριότητα των χώρων είναι υποδειγματική, ακόμη και στις λεπτομέρειες (π.χ. έλλειψη σκόνης στα ράφια των αιθουσών, καθαρές κουρτίνες).  
    Σύμφωνα με τα στοιχεία για το σχ. έτος 2022-23, το σχολείο μισθοδοτούσε δυο ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό,  ένα γιατρό τρεις νοσηλεύτριες, τέσσερις “καθοδηγητές σπουδών” και υποστηρικτικό προσωπικό όπως δύο γραμματείς, δύο επιμελητές, δύο κοινοτικούς υπαλλήλους, δύο ταξιδιωτικούς πράκτορες (!), μοντέλο τέχνης, βοηθό σκηνοθέτη, ενώ δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου έλειπαν σε άδεια σπουδών.
 

 Ακολουθεί σύνδεσμος για το e-book με φωτογραφίες της κινητικότητας

 https://read.bookcreator.com/GrTf9my0ecOSn2w07KCQp8SPft72/KCqMNf2iS8iA0USJqLnFYQ

 

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

 

Erasmus κινητικότητα: 29762-ΜΟΒGRP-27246 στην ΙΤΑΛΙΑ
7η μέρα, Σάββατο, 16-3-24
Το τέλος της κινητικότητας έφερε συγκίνηση, κλάματα, γλυκιά μελαγχολία και υποσχέσεις για μελλοντικές επαφές και γρήγορη αντάμωση. Σας ευχαριστούμε όλους για τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε.
 
 Erasmus mobility: 29762-MOBGRP-27246 7th day, Saturday, 16-3-24 The end of the mobility brought emotion, tears, sweet melancholy and promises of future contacts and a speedy recovery. Thank you all for the wonderful moments we had.
 

Erasmus κινητικότητα: 29762-ΜΟΒGRP-27246 στην ΙΤΑΛΙΑ
6η μέρα, Παρασκευή, 15-3-24
Οι δύο μαθητικές αποστολές συνεργάστηκαν ανά ομάδες για να ετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους και για να κάνουν τη συνολική αποτίμηση της κινητικότητας. Στη συνέχεια επιδόθηκαν τα certificates της κινητικότητας μέσα σε κλίμα ένθερμου ενθουσιασμού και χαράς. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του σχολείου και γνωριμία με το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.
Το απόγευμα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις οικογένειες των Ιταλών μαθητών και μαθητριών στο αποχαιρετιστήριο πάρτυ που διοργανώθηκε στο Ναυτικό Μουσείο στο Pegli. Συγκίνηση μας προκάλεσαν τα θετικά σχόλια των γονιών για το ήθος και την ευγένεια των μαθητών στη διάρκεια της φιλοξενίας. Όλοι συμφώνησαν ότι η κινητικότητα αυτή έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία στέρεων και σταθερών φιλικών σχέσεων.
 
 
Erasmus mobility: 29762-MOBGRP-27246 6th day, Friday, 15-3-24 The two student missions worked together in groups to prepare their presentations and to make the overall assessment of the mobility. Afterwards, the certificates of mobility were presented in an atmosphere of fervent enthusiasm and joy. This was followed by a tour of the school premises and an introduction to the educational and administrative staff. In the afternoon we had the opportunity to meet the families of the Italian students at the farewell party organized at the Naval Museum in Pegli. We were touched by the parents' positive comments about the morals and kindness of the students during the hospitality. Everyone agreed that this mobility laid the foundations for the creation of solid and stable friendships.

 

Erasmus κινητικότητα: 29762-ΜΟΒGRP-27246 στην ΙΤΑΛΙΑ
5η μέρα, Πέμπτη, 14-3-24
Σήμερα η αποστολή μας είχε την τιμή να μας υποδεχτεί στο δημαρχείο της Γένοβας η αντιδήμαρχος πολιτισμού. Αφού ανταλλάξαμε δώρα φιλοξενίας, ξεναγηθηκαμε στο υπέροχο Palazzo Rosso, όπου θαυμάσαμε υπέροχες νωπογραφίες και πίνακες ζωγραφικής που διασώζουν τον πλούτο των Γενουατών εμπόρων του 16ου και 17ου αιώνα. Στη συνέχεια οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το σπίτι του πρόσφυγα στη Γένοβα, μια δομή φιλοξενίας προσφύγων από την Ουκρανία, το Καμερούν, την Νιγηρία και άλλες χώρες. Συνομίλησαν με τους υπεύθυνους της δομής αλλά και με τους ίδιους τους πρόσφυγες και με ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση αποκόμισαν πολύ χρήσιμες και βιωματικές πληροφορίες, πολύτιμες για την υπόλοιπη ζωή τους.
 
 Erasmus mobility: 29762-MOBGRP-27246 5th day, Thursday, 14-3-24 Today our delegation had the honor of being welcomed at the city hall of Genoa by the vice mayor of culture. After exchanging hospitality gifts, we were guided to the magnificent Palazzo Rosso, where we admired magnificent frescoes and paintings that preserve the wealth of Genoese merchants of the 16th and 17th centuries. Then our students had the opportunity to visit the refugee house in Genoa, a structure hosting refugees from Ukraine, Cameroon, Nigeria and other countries. They talked to the people in charge of the structure but also to the refugees themselves and with interest and empathy they obtained very useful and experiential information, valuable for the rest of their lives.
 
 

 

Erasmus κινητικότητα: 29762-ΜΟΒGRP-27246 στην ΙΤΑΛΙΑ
4η μέρα, Τετάρτη, 13-3-24
Σήμερα οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία μέσα από sports inclusion να διδαχθούν βιωματικά την έννοια της ενσυναίσθησης και αποδοχής του διαφορετικού στο πλαίσιο του στόχου 1(Προώθηση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη), 3(συμπερίληψη), και 6(πρακτική εξάσκηση ξένων γλωσσών).
 
 Erasmus mobility: 29762-MOBGRP-27246 4th day, Wednesday, 13-3-24 Today our students had the opportunity through sports inclusion to learn experientially the concept of empathy and acceptance of the different in the context of objective 1 (Promoting the identity of the European citizen), 3 (inclusion), and 6 (practical practice of foreign languages).
 
 

 

 

Erasmus κινητικότητα: 29762-ΜΟΒGRP-27246 στην ΙΤΑΛΙΑ
3η μέρα, Τρίτη, 12/3/24
Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην όμορφη περιοχή της Σάντα Μαργαρίτα και του Πόρτο Φίνο και μετά να περιηγηθούμε στο ενυδρείο της Γένοβας, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Οι εικόνες και τα συναισθήματα ανεπανάληπτα. Οι στόχοι 1(ευρωπαικη πολιτειότητα), 3(συμπερίληψη) και 6(εκμάθηση ξένων γλωσσών) υλοποιούνται με τον συγχρωτισμό των μαθητών, τη συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα του τόπου και τον σεβασμό στα ήθη κι έθιμα.
 
 Erasmus mobility: 29762-MOBGRP-27246 Day 3, Tuesday, 12/3/24 Today we had the opportunity to walk around the beautiful area of Santa Margherita and Porto Fino and then tour the Aquarium of Genoa, one of the largest in Europe. The images and feelings are unique. Objectives 1 (European citizenship), 3 (inclusion) and 6 (learning foreign languages) are realized by the integration of students, participation in experiential activities that highlight the diversity of the place and respect for customs and traditions.
 
 

Erasmus κινητικότητα: 29762-ΜΟΒGRP-27246στην ΙΤΑΛΙΑ

 2η μέρα, Δευτέρα, 11-03-24:


 

Παρακολούθηση μαθημάτων από τους μαθητές μας στο παραδοσιακό κτήριο του Liceo Classico of Pegli. Οι μαθητές μας πήραν μέρος σε δραστηριότητες μαθητικές και φυσικής αγωγής και εμπλούτισαν τις εμπειρίες αφού αντάλλαξαν μαθησιακές εμπειρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών, στο πλαίσιο των στόχων 1(ευρωπαικη πολιτειότητα), 3(συμπερίληψη) και 6(εκμάθηση ξένων γλωσσών) Ακολούθησε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο και λιμάνι τής πανέμορφης πόλης, που μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για τον πολιτισμό, τον πλούτο και την αρχιτεκτονική παράδοση των Γενουατών.
 
 2nd day, Monday, 11-03-24: Attendance of lessons by our students in the traditional building of the Liceo Classico of Pegli. Our students took part in academic and physical education activities and enriched the experiences after exchanging learning experiences about the educational systems of the two countries, in the framework of objectives 1 (European citizenship), 3 (inclusion) and 6 (learning foreign languages) Followed by a tour in the historic center and port of the beautiful city, which left us the best impressions of the culture, wealth and architectural tradition of the Genoese.
 

 

    Η εμπειρία μας στο Tamerkosken Lukio      Η υπ’ αριθμ. 2022-1-EL01-KA120-SCH-000110213 Διαπίστευση ERASMUS+ απονεμήθηκε στο 2ο Γενικό Λύ...